Specifikationer för Aftonbladet Print

För att försäkra att din annonsering fungerar optimalt utan problem med vare sig annonsinlämning eller design är det viktigt att du följer Schibsteds riktlinjer och annonsspecifikationer. Nedan finner du relevant information om varje kanal, oavsett om det handlar om print eller digital annonsering.

Specifikationer

Klicka här för att lämna in färdiga annonser

Alla annonser som skickas till Aftonbladet måste vara sparade som PDF eller EPS. PDF-annonser ska vara i version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4. För PDF-filer gäller dessutom att de måste gå att konvertera till EPS med bibehållen kvalitet. PDF-filer ska vara gjorda efter TU:s specifikation för PDF:ertill dagspress. TU har en “inställningsfil” för bl a Acrobat och InDesign.

EPS-filer kan vara sparade i Level 1, 2 eller 3.

Dokumentformatet på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm). Kontrollera storleken med annonsören eller med Aftonbladets traffic.
Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt. Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras innan de skickas, då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos leverantören. ICC-profiler för konvertering till CMYK-färger finns att hämta på TU:s webbsida www.tu.se. Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i EPS- respektive PDF-filen.

Upplösningen på bilderna ska vara:

  • Minst 170 dpi för huvudtidningen
  • Minst 300 dpi för magasinbilagorna
  • Minst 1 200 dpi för streckbilder

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240 procent i huvudtidningen och Sportbladet. För bilagorna gäller 320 procent. Detta för att undvika smetning i trycket.

Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Rutan ”Avvikelse för bana” ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0. Max antal punkter för Aftonbladet är 9 000. Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.

Alla typsnitt som förekommer i annonsen, även i logotyper, ska inkluderas i filen. PDF-filer inkluderar typsnitt om det är inställt i profilen för det program som skapar PDF:en. För en EPS-fil finns ett antal olika metoder. Bland annat kan ProScript, Illustrator med flera vara till hjälp. I EPS-filer rekommenderar vi att alla typsnitt görs om till banor. Undvik typsnitt i formaten OpenType eller som är CID-kodade. Egenproducerade typsnitt får inte förekomma. Annonsen ska vara anpassad för aktuell tryckmetod.

Utförlig information om anpassningar för dagspress och ICC-profiler kan hämtas från www.tu.se ICC-profiler för våra bilagor kan hämtas från http://annons.aftonbladet.se
Vid annonsering i huvudtidningen och Sportbladet följer vi TU:s rekommendationer och ICC-profil. Ingen färgkompensation ska göras för Sportbladet. Ögat anpassar sig och intrycket av bilden blir rätt.

Innan du lämnar materialet till oss, kontrollera följande:

  • att filen bara innehåller fyra färger
  • att alla typsnitt är inkluderade eller gjorda som banor
  • att bilder i annonsen har rätt upplösning
  • att annonsens storlek överensstämmer med den bokade ytan

Lämna filen på vår webbsida http://annons.aftonbladet.se

Klicka här för att lämna in färdiga annonser

Annonsbokning ska ske senast kl. 10.00 två veckor före införingsdag. Bokning kan göras via din ordinarie kontaktperson, via telefon vx. 08-555 006 00 eller via mejl bokningmagasin@annonsdax.se

Avbokning eller ändring
Avbokning eller ändring i bokning ska ske skriftligt och lämnas senast kl. 10.00 två veckor före införingsdag. Vid avbokning av del i kampanj erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som felaktigt erhållits.

Annonslämning
Färdigt annonsmaterial ska lämnas senast kl. 10.00 två veckor före införande. Material ska levereras som tryckbar PDF-fil och följa våra riktlinjer för magasinbilagor. Färdigt annonsmaterial kan lämnas här via Schibsteds Annonsmottagning.

Format och Priser
Alla priser som anges är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer. Se format och priser här.

Betalningsvillkor
Tio dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta beräknad enligt § 6 Räntelagen.<

Reklamationer
Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande och faktura senast åtta dagar. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter materialstopptid kan ej reklameras.

Annonsgranskning
Tidningarna förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

Tidningarnas ansvar
Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte.