Streamingundersökningen 2022 - Schibsted for business Streamingundersökningen 2022 - Schibsted for business

Streamingundersökningen 2022


Hösten är tillväxtsäsong för abonnemangsbaserade streamingtjänster som erbjuder utbud av filmer, serier och dokumentärer.
Inte så märkligt är det också den säsong då flera aktörer storsatsar vad gäller lanseringar och lockar nya användare genom annonsering och erbjudanden.


För att behålla abonnenter på en alltmer konkurrensutsatt marknad är konsumentengagemang A och O och syftet med Schibsteds Streamingundersökning är här att utvärdera effekten av annonsering för perioden, samt titta närmare på vad som driver preferens och inspiration för att locka till konsumtion och engagerade abonnenter.


Områden som undersökningen fokuserar på är bland annat:

  • Hur aktörer står sig gentemot varandra vad gäller kännedom, tänkbarhet och preferens
  • Hur erinran för reklam såg ut för perioden
  • Vad som får konsumenter att vilja teckna abonnemang/driver preferens
  • Vikten av appens egenskaper
  • Vilka aktörer hushållen i huvudsak är kunder hos idag och hur många tjänster de har i snitt
  • Vart användarna finner inspiration till sin innehållskonsumtion, vad de tittar på idag och topplista för hösten 2021


Källor: Mediavision, RM

Uppgifterna du lämnar kommer hanteras av Schibsted och användas för att vidare kunna kommunicera med dig genom riktade epostutskick och inbjudningar till relevanta event. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy.


Fler rapporter

Schibsted Synergy Study

En studie genomförd av Schibsted tillsammans med Acceleration, GroupM. Studiens fokus består i att identifierar vilka faktorer som bygger framgångsrika kampanjer inom display annonsering. Genom…

Politisk kommunikation

I den här undersökningen tittar vi närmare på nyhetsmedier som kanaler för politisk annonsering. Undersökningen tittar även närmare på den strategiska politiska kommunikationen och om…

Nyhetsmedier och den digitala kundesan

I den här studien har vi tittat på hur nyhetsmediernas kanaler står sig i den digitala köpresan och om annonsörerna har rättvis fördelning av mediebudget – överinvesterar alternativt underinversterar i…

Nyhetsmedier och den digitala kundresan