Rapporter Rapporter – Schibsted for business

Rapporter från Schibsted

Streamingbarometern 2022

Hur mycket tid lägger egentligen svensken på att leta efter en ny serie att streama? Och kommer antalet streamingtjänster per hushåll öka framöver? Det och…

Schibsted Synergy Study

En studie genomförd av Schibsted tillsammans med Acceleration, GroupM. Studiens fokus består i att identifierar vilka faktorer som bygger framgångsrika kampanjer inom display annonsering. Genom…

Politisk kommunikation

I den här undersökningen tittar vi närmare på nyhetsmedier som kanaler för politisk annonsering. Undersökningen tittar även närmare på den strategiska politiska kommunikationen och om…

Nyhetsmedier och den digitala kundesan

I den här studien har vi tittat på hur nyhetsmediernas kanaler står sig i den digitala köpresan och om annonsörerna har rättvis fördelning av mediebudget – överinvesterar alternativt underinversterar i…

Nyhetsmedier och den digitala kundresan

Kommunikation i tider av kris och förändring

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning och analys är att visa hur svenskarna tänker kring konsumtion i allmänhet och konsumtion kopplat till hållbarhet i synnerhet….

Streamingundersökningen 2022

Hösten är tillväxtsäsong för abonnemangsbaserade streamingtjänster som erbjuder utbud av filmer, serier och dokumentärer. Inte så märkligt är det också den säsong då flera aktörer…

Schibsted Datastudie

En studie genomförd av Schibsted tillsammans med GroupM, Acceleration. Med utgångspunkt i förändringen på marknaden och utfasningen av tredjepartskakor. I syftet att proaktivt analysera hur…